• Olympus Dyktafon DM-720

    Olympus Dyktafon DM-720

    Efektywne odtwarzanie g?osuDzi?ki funkcji odtwarzania g?osu mo?na pomin?? fragmenty ciszy w nagraniu i odtworzy? tylko te, które zawieraj? mow?. Zwi?ksza to wydajno?? transkrypcji....